Autor: Stanisław Kozłowski

Stanisław Kozłowski

Pochodzi z Podkarpacia. Całe życie spędził na wsi. Po ojcu przejął duże gospodarstwo. Zwolennik nowoczesnych rozwiązań w rolnictwie.